Unapređenje kapaciteta Stručnog odbora profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

USAID BEP je na prolećnoj skupštini grupe TEGoVA za 2017. godinu, održanoj u Beogradu 21. aprila, predstavio uspešno sprovedenu reformu profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Na prolećnoj skupštini grupe TEGoVA okupili su se priznati eksperti na polju procene vrednosti nepokretnosti iz celog sveta, kao i domaći i inostrani licencirani procenitelji, a ovaj skup je poslužio i za diskusiju o savremenim trendovima u proceni vrednosti nepokretnosti i nedavnim poboljšanjima Evropskih standarda za procenu vrednosti. Tokom skupa predstavnica USAID BEP izložila je čitav proces pripreme koncepta reforme i izrade izmena i dopuna propisa, kao i plan za sprovođenje reforme. Prezentacija je bila usredsređena na ključna pitanja postavljena tokom perioda javne rasprave i alternativne scenarije za reformu koji su razmatrani. Konsultant USAID BEP i predsednik grupe TEGoVA, Kžištof Gžešik, predstavio je domaće Nacionalne standarde za procenu vrednosti nepokretnosti i pritom naglasio elemente unete u njih na osnovu najbolje međunarodne i evropske prakse.