Politika finansijskog sektora

Priprema pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije 
USAID BEP i Radna grupa Narodne banke Srbije (NBS) za uređivanje rada nebankarskih finansijskih institucija (NBFI) održali su prve sastanke posvećene kreiranju pravnog okvira kojim će se urediti poslovanje NBFI u Srbiji. USAID BEP je predstavio svoj „Izveštaj o uređenju nedepozitnih davalaca kredita“ i „Uporednu analizu pravnih okvira kojim se uređuju nedepozitne finansijske institucije u Francuskoj, Rumuniji i Bugarskoj“. Diskusija se prvenstveno bavila vrstama delatnosti koje treba urediti, prudencijalnom i neprudencijalnom nadzoru, izvorima finansiranja NBFI, kreditnim biroima i registrima, zaštiti korisnika usluga, kreditiranju privrede i stanovništva i ograničavanju maksimalnih kamatnih stopa.Poziv privrednicima da učestvuju u programu dodele sredstava za nabavku opreme
Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv privrednicima da se prijave za dodelu sredstava namenjenih preduzetnicima, mikro- i malim preduzećima i zadrugama. Ovaj program je osmišljen uz podršku USAID BEP i sprovodiće se posredstvom četiri banke i dve lizing kompanije koje su ponudile najpovoljnije uslove kreditiranja, odnosno Credit Agricole, Erste banka, Unicredit banka, Banka Intesa, Intesa lizing i Unicredit lizing. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici „Godine preduzetništva“, 
www.godinapreduzetnistva.rs