1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v 11v 12v 13v 14v 15v 16v 17v 18v 19v 20v
 • 1v
 • 2v
 • 3v
 • 4v
 • 5v
 • 6v
 • 7v
 • 8v
 • 9v
 • 10v
 • 11v
 • 12v
 • 13v
 • 14v
 • 15v
 • 16v
 • 17v
 • 18v
 • 19v
 • 20v

Najnovije na PolicyCafe.rs

Novosti
26.10.2017
Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

Novosti
20.09.2017
Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

Novosti
20.09.2017
Koncept Zakona o alternativnim investicionim fondovima predstavljem Ministarstvu finansija i Komisiji za hartije od vrednosti


  Poslovna politika


Predstavljen Registar planskih dokumenata
USAID BEP i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavili su 25. maja Registar planskih dokumenata na internetu. Registar je počeo sa radom u decembru 2015. ali nekoliko opština je tek nedavno u njega unelo svoje planske dokumente. Ova baza podataka, izrađena bespovratnim sredstvima koje je odobrio USAID BEP, sada sadrži preko 300 prostornih i urbanističkih planova i dostupna je na adresi
www.crpd.gov.rs.


Rezultate pete godišnje Ankete 1000 preduzeća u Srbiji
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio je rezultate svoje pete godišnje Ankete 1000 preduzeća. Nalazi ankete, koji odražavaju stavove 1000 privrednih subjekata u Srbiji o stanju poslovnog okruženja u zemlji, ukazuju na to da su nedavne reforme pojednostavile poslovanje. Prema nalazima ankete, privrednici u Srbiji osećaju poboljšanja u brojnim oblastima u kojima je država reformisala regulatorni okvir. Reforme na poljima poput izdavanja građevinskih dozvola i inspekcijskog nadzora u privredi doprinele su tome da 55 odsto ispitanih privrednika smatra da se teret zakona i propisa smanjio u toku poslednjih 12 meseci. To predstavlja poboljšanje u odnosu na 18 odsto koliko je isto mišljenje delilo pre samo godinu dana.


  Ekonomska politika

Podrška lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta

USAID BEP je učestvovao u konferenciji namenjenoj upravljanju rashodima lokalnih samouprava. Ovaj skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja je predstavila i preporuke za unapređenje metodologije programskog budžeta izrađene na osnovu više radionica sa lokalnim vlastima čiji je glavni cilj bilo razmatranje pouka prve godine primene programskog budžeta. Ta bi unapređenja trebalo da za posledicu imaju informativnije predstavljanje politika u budžetu, kao i da omoguće neposredno poređenje rezultata koje ostvare različite opštine.

Novi budžetski informacioni sistem za Sektor budžeta Ministarstva finansija

Podugovarač koga je angažovao USAID BEP u okviru granta u naturi ostvario je prva dva međucilja svog podugovora i završiće sistem, uključujući instalaciju i obuku, u roku od naredna dva meseca. USAID BEP, Ministarstvo finansija i podugovarač su se protekle nedelje saglasili o detaljnom planu za dovršenje radova, uključujući sve funkcije koje su Sektoru budžeta potrebne za izradu budžeta za 2017. godinu. Novi informacioni sistem za upravljanje budžetom je već usklađen sa zahtevima programskog budžeta i omogućava izradu finansijskih planova budžetskih korisnika.
  Politika finansijskog sektora

Priprema pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije
USAID BEP i Radna grupa Narodne banke Srbije (NBS) za uređivanje rada nebankarskih finansijskih institucija (NBFI) održali su prve sastanke posvećene kreiranju pravnog okvira kojim će se urediti poslovanje NBFI u Srbiji. USAID BEP je predstavio svoj „Izveštaj o uređenju nedepozitnih davalaca kredita“ i „Uporednu analizu pravnih okvira kojim se uređuju nedepozitne finansijske institucije u Francuskoj, Rumuniji i Bugarskoj“. Diskusija se prvenstveno bavila vrstama delatnosti koje treba urediti, prudencijalnom i neprudencijalnom nadzoru, izvorima finansiranja NBFI, kreditnim biroima i registrima, zaštiti korisnika usluga, kreditiranju privrede i stanovništva i ograničavanju maksimalnih kamatnih stopa.

Poziv privrednicima da učestvuju u programu dodele sredstava za nabavku opreme
Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv privrednicima da se prijave za dodelu sredstava namenjenih preduzetnicima, mikro- i malim preduzećima i zadrugama. Ovaj program je osmišljen uz podršku USAID BEP i sprovodiće se posredstvom četiri banke i dve lizing kompanije koje su ponudile najpovoljnije uslove kreditiranja, odnosno Credit Agricole, Erste banka, Unicredit banka, Banka Intesa, Intesa lizing i Unicredit lizing. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici „Godine preduzetništva“,
www.godinapreduzetnistva.rs


Forum o poslovnoj politici >>> Forum o ekonomskoj politici >>> Forum o politici finansijskog sektora >>>


Arhiva vesti


Pratite trendove putem vesti i članaka iz oblasti ekonomije

Kliknite ovde za arhivu vesti >>>
Organizacije i udruženja


U Srbiji rade mnoge organizacije posvećene poboljšanju ekonomske politike, poslovnog okruženja i kvaliteta života. Kliknite ovde da saznate više o ovim organizacijama i njihovim aktivnostima. >>>
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja


USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja, koji sprovodi firma Cardno Emerging Markets USA, predstavlja petogodišnju inicijativu koja je sa radom počela u januaru 2011. Svrha ovog projekta je da pruži pomoć Vladi Srbije u poboljšanju konkurentnosti srpske privrede u celini, a posebno preduzeća iz privatnog sektora. >>>
 

Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.