Izveštaj Svetske banke o evropskom modelu razvoja


Datum: 01.02.2012

Džo Lauter (Joe Lowther), USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Autori izveštaja Svetske banke o evropskom modelu razvoja, ekonomisti Svetske banke Indermit Gil i Martin Rajzer, zaključuju da su osnovnom modelu rasta Evrope koji je važio u poslednjih 50 godina potrebne ozbiljne promene. Evropa je, naravno, i dalje ekonomski snažna: na „starom kontinentu“ ostvari se jedna trećina ukupnog svetskog BDP-a, iako na njemu živi tek jedna desetina stanovništva zemljine kugle. Pre finansijske krize, čak polovina globalnog prometa trgovinom i uslugama, vrednog 15 triliona dolara, odvijala se preko Evrope. Zbog svog jedinstvenog tržišta, Evropska unija već decenijama beleži razvoj prekogranične trgovine i investicija, što je za posledicu imalo povećanje prihoda miliona građana južne i istočne Evrope.

Međutim, autori smatraju da će Evropa, bez ozbiljnih reformi, zapasti u privrednu stagnaciju. Među oblastima u kojima su potrebne značajne reforme su:

  1. Tržište rada. Evropski radnici nisu produktivni ni približno onoliko koliko bi trebalo da budu, što naročito važi za južnu Evropu. Stopa zaposlenosti je niska, a čak i zaposleni rade manje nego ranije. Sedamdesetih godina 20. veka Francuski radnici su imali najduže radno vreme među zaposlenima u svim razvijenim privredama. Već 2000. godine radili su čak mesec i po dana manje, na godišnjem nivou, nego Amerikanci.

  2. Glomazna država. Autori navode da trošak državne uprave smanjuje rast za oko dva procentna poena čim javna potrošnja pređe granicu od 40% BDP-a. Neke socijalne države imaju efikasnije vlade, ali čak i kod njih postoji niz opasnosti. Vlade širom Evrope troše više na socijalnu zaštitu nego ostatak sveta zajedno, čime samo dodatno jačaju negativne podsticaje za rad i preduzetništvo. Socijalna zaštita takođe predstavlja ogroman direktan trošak za poreske obveznike. Džinovski dugovi Evrope nastali su zbog „javne potrošnje usmerene na zaštitu društava od grubljih pojava privatnog preduzetništva“, kako navode autori.

Autori izveštaja Evropu nazivaju „supersilom životnog stila“: ona privlači turiste, u njoj vlada mir, i njeni građani uživaju visok životni standard. Međutim, ako Evropa ponovo ne pretpostavi rast prihoda njihovoj sigurnosti i preraspodelil, njen privredni uticaj nastaviće da opada.

 

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.