Države moraju da uvode inovacije. Kako regulativa (u evropskim zemljama u tranziciji) može biti delotvorna?


Datum: 09.11.2011

Govor Tomasa Mirova (Thomas Mirow), predsednika Evropske banke za obnovu i razvoj, na Ekonomskim susretima u Eks-en-Provansu

Finansijska kriza iz perioda 2007-2009. poreklo vodi iz slabo regulisanog finansijskog sektora u više evropskih zemalja. Ispostavilo se da su banke nedovoljno kapitalizovane. U više oblasti finansijskog sektora pojavili su se rizici koji nisu bili predmet regulative. Sistemi prekograničnog nadzora i rešavanja problema sa kojima su se suočavale banke nisu bili funkcionalni. Rešavanje krize podrazumevalo je ogromne fiskalne troškove.

Posledica svega toga je skoro sveprisutna svest o potrebi jačanja i proširenja regulative finansijskog sektora. Međutim, taj zadatak je izuzetno obiman. Postoji potreba da se preispita regulativa koja se bavi rizicima koji su u prethodnom periodu bili zanemareni, dok se istovremeno osigurava da se tom istom regulativom ne onemogući razvoj podsektora – kao što su određeni nebankarski podsektori – kojima se popunjavaju rupe u sistemu pružanja kredita i upravljanja rizicima.

Pročitajte ceo govor

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.