Smernice za komentare i mišljenja

 

Ove smernice se odnose na svakoga ko svojim komentarima doprinosi blogu Policy Café Serbia.

PCS omogućava čitaocu različite oblike interakcije sa svojim blogerima i diskusiju o sadržaju sajta, kao i o važnim pitanjima koja proističu iz tog sadržaja. Dok sajt treba da se koristi kao platforma za debatu, mišljenja koja daju korisnici treba da nastoje da doprinesu poboljšanju kreiranja politike i konstruktivnog dijaloga o reformi. Želimo blog koji doprinosi vrednosti i transparentnosti diskusije o pitanjima koja utiču na poslovanje  i kvalitet života naroda u Srbiji.

Vaš komentar mora da ispuni sledeće uslove:

1) Ne sme biti pogrdan, uvredljiv, preteći, sramotan, omalovažavajući, klevetnički ili imati neodgovarajući, nepristojan, seksualan, vulgaran, klevetnički, diskriminatoran sadržaj, ili promovisati mržnju ili nanošenje štete bilo kojoj grupi ili pojedincu, ili na drugi način biti u suprotnosti sa temom i duhom PCS sajta.

2) Ne sme imati sadržaj, materijal ili bilo koji element koji je nezakonit ili na drugi način krši ili je u suprotnosti sa svim važećim zakonima i propisima.

3) Ne sme posedovati sadržaj, materijal ili element koji ističe reklamu, slogan, logo, zaštitni znak neke treće strane.

4) Ne sme posedovati sadržaj, element ili materijal koji ugrožava publicitet, privatnosti ili prava intelektualne svojine neke treće strane.

Sve komentare i tekstove koje nisu pripremili urednici pregledaće PCS menadžment tim. Ukoliko vidite komentar za koji verujete da krši ove smernice, obratite se PCS timu na [uneti elektronsu adresu], uz navođenje komentara u pitanju i objašnjenje potencijalnog problema.

 

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.