Mostovi i ćuprije - Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Srbiji
Popis, analiza efekata, preporuke za reformu

 

Ova analiza predstavlja pokušaj da se prvi put da sveobuhvatan pregled neporeskih nameta koje plaća privreda u Republici Srbiji, da se daju inicijalne procene efekata tih nameta, kao i da se stručnoj javnosti i kreatorima našeg sistema javnih finansija ponude neki mogući pravci reforme. Studiju je uradio tim domaćih i stranih stručnjaka okupljen oko Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP).

Pročitajte više: Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Republici Srbiji - NALED
  Rezime studije - Mostovi i ćuprije - Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Srbiji
  Izvodi iz studije - Mostovi i ćuprije - sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Republici Srbiji
  Registar parafiskala
   

 Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.