Pregled prihoda Republike, pokrajine i lokalne uprave koji nisu formalno fiskalni

 

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i u saradnji sa Američkom privrednom komorom, sprovodi projekat popisivanja i analiziranja kvazi-fiskalnih nameta sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i  određenog rasterećenja privrede.

Kada kažemo kvazi-fiskalni nameti, mislimo pre svega na razne takse, naknade i druga plaćanja koja u manjoj ili većoj meri finansijski i/ili administrativno opterećuju privredne subjekte, a za koje privredni subjekti ne dobijaju nikakvo pravo ili uslugu, ili dobijaju pravo ili uslugu čija je objektivna vrednost očigledno manja od iznosa plaćanja.

U prilogu je preliminarna lista koju je pripremio NALED i koja obuhvata mnoga od tih kvazi-fiskalnih nameta, ali obuhvata i druga plaćanja koje ne spadaju u kategoriju kvazi-fiskalnih – na primer, ona kod kojih je iznos plaćanja usklađen sa troškovima pružanja usluge. Budući da nam je cilj da izradimo sveobuhvatnu listu kvazi-fiskalnih nameta, molimo vas da nam ukažete ako znate za taksu, naknadu ili drugu vrstu plaćanja koja ima elemente kvazi-fiskalnosti, a koja nije obuhvaćena ovom tabelom. Takođe, možete nam ukazati i na plaćanja navedena u tabeli za koja smatrate da ne spadaju u kategoriju kvazi-fiskalnih davanja. NALED i BEP vam se zahvaljuju na svakom komentaru kao i na interesu za ovo pitanje koje je od velike važnosti za kvalitet ukupnog okvira za privređivanje u Srbiji.

Dobijeni podaci će biti analizirani od strane naših eksperata i u skladu sa njihovim nalazima biće sačinjen set preporuka nadležnim institucijama radi izmena odgovarajućih propisa, a u cilju poboljšanja uslova poslovanja privrednih subjekata i ublažavanja postojećih kvazi-fiskalnih nameta

Za preuzimanje: Pregled prihoda Republike, pokrajine i lokalne uprave koji nisu formalno fiskalni

 Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.