Okrugli stolovi i radionice

Serija okruglih stolova o inspekcijskom nadzoru

 

Inspekcijski nadzor pomaže u zaštiti javnog interesa, ali može takode imati negativan uticaj na poslovanje kada nije transparentan i efikasan. Prema nedavnom nacionalnom istraživanju koje je sproveo USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, koje je obuhvatilo 1.000 preduzeca, 78% anketiranih je navelo da kontrola rada i nadzor imaju iznad normale negativan uticaj na njihovo poslovanje.

U periodu od maja do septembra održan je niz okruglih stolova sa preduzecima širom zemlje (u Valjevu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu i Beogradu), na kojima su vodili rasprave o svojim iskustvima sa procesom inspekcije. Rezultati ovih okruglih stolova, kao i ispitivanje medunarodne prakse i povratnih informacija dobijenih od inspekcije, nude neke važne ideje za reformu.

Predstoji još rasprava na ovu temu, ali dokument koji sledi rezimira neke od glavnih pitanja i preporuke za politike koje bi ucinile inspekcije efikasnijim za poslovne korisnike

Mišljenja privrednika: Reforma inspekcijskog nadzora (verzija na engleskom)
Mišljenja privrednika: Reforma inspekcijskog nadzora (verzija na srpskom)

 Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.