Srbiji je potreban katastar nepokretnosti na internetu, kakav imaju druge zemlje u regionu


Datum: 16.11.2011

Tamara Borovčanin, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Katastar nepokretnosti kome se može pristupiti preko interneta omogućava građanima da brzo i lako dođu do potpunih informacija o nepokretnostima na jednom mestu - podataka o položaju, obliku, veličini, vlasnicima i licima sa pravom korišćenja i stanarskim pravom. Građani na istom mestu mogu da dobiju i primerak plana nepokretnosti koji zapravo predstavlja vlasnički list.

Za razliku od svojih suseda, Srbija još uvek nema katastar nepokretnosti na internetu, iako je u poslednjih nekoliko godina pokrenuto više projekata sa ciljem njegovog formiranja. Jedan projekat koji se bavi poboljšanjem portala elektronske uprave (www.euprava.gov.rs) radi pri Upravi za digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Njegov cilj je da poveže portal elektronske uprave sa registrom nepokretnosti koji vodi Republički geodetski zavod. Pošto se uloguju, uz upotrebu važećeg elektronskog sertifikata, građani, pravna lica i državni organi imaće pristup registru nepokretnosti i moći će da vide koje nepokretnosti su u njihovom vlasništvu (svojini). Uvid u nekretnine u ličnoj svojini zasnivaće se na matičnom broju građana, a vlasnici će moći i da podnesu zahtev za uknjiženje nepokretnosti.

Pozitivna strana toga što Srbija zaostaje za susednim zemljama je to što će biti u stanju da uporedi različita rešenja i razmotri sve njihove prednosti i mane, i tako da konačno formira najkvalitetniji portal elektronskog katastra koji će svima olakšati život.

Ceo članak možete naći ovde

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.