Red, rad i disciplina ili uvođenje reda u promet gotovinom u Republici Hrvatskoj, suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije


Datum: 10.09.2013

Tamara Borovčanin, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

U Hrvatskoj ovih dana nije neuobičajeno da naletite na ugostiteljske objekte (koji spadaju u 1. fazu fiskalizacije) koje je poreska inspekcija zapečatila na 5 dana zbog neizdavanja fiskalnog računa za pruženu uslugu ili zatečenog viška u kasi, pa makar taj višak iznosio i 1,70hrk, 70 ili 700 hrk. Osim što su im objekti zatvoreni i što "posao stoji", kontrolisani negoduju i zbog kazni koje moraju da plate. Primera radi, prema općem poreznom Zakonu za neizdavanje računa za pravna lica kazne se kreću od 20 do 500 hiljada hrvatskih kuna, što je oko 2640 do 70.000 eura.

Akcija „Bez računa se ne računa" sinonim je za nultu toleranciju koju je hrvatski ministar finansija rešio da sprovede do kraja, makar u prvoj godini fiskalizacije Hrvatske. "Insistiramo na disciplini i svaka najmanja greška će se sankcionisati. Dali smo pogotovo ugostiteljima za pitanje pripreme hrane i pića dovoljan rok i niži PDV, sve smo učinili da bude odgovornosti", nedavno je izjavio Slavko Linić, ministar finansija Hrvatske.

Izgleda da je ideja da se ugostitelji, ali i svi ostali disciplinuju i počnu prijavljivati što realnije prihode.  A da li "udarac po dzepu" zaista daje rezultate?

Ako biste danas prošetali Zagrebom videli biste na desetine renoviranih kafića, vinarija, restorana, i gomilu onih koji se još uvek renoviraju. Negde se višak mora potrošiti. Renoviranje objekata pokrenuće malo građevinare, troškovi za radove i materijal biće na fakturama, a novi i lepši objekti privući će nove goste i najzad kase će biti punije – kako vlasinka, tako i države.

Od početka nadzora primene odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je  počeo 8. januara 2013. godine i nakon pojačanih nadzora na Jadranu, inspektori Ministarstva  financija, Porezne uprave obavili su gotovo 28.000 nadzora, utvrdili više od 3.500 nepravilnosti,  izrekli 738 privremenih zabrana obavljanja djelatnosti i novčanih kazna u iznosu većem od 5  milijuna kuna.

Ma koliko bolno bilo, cini se da će se Hrvatska kasa ipak dobro puniti, jer su samo od uvođenja fiskalnih kasa, početkom godine, pojedini ugostitelji prijavili i 27 puta veći promet. Samo u maju 2013. godine fizička lica prikazala su promet uvećan za čak 59,17%, dok su mala  pravna lica prikazala promet veći za 35,81% nego u istom periodu prošle godine.  Iznos ukupno oporezivih isporuka u svim delatnostima u prvih šest meseci 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine povećao se za 13.015.328.623 kuna, što je oko 1.7 milijardi eura.

Ostaje da vidimo kako fiskalizaciju Srbije vide novi ministri i da li će se i oni odlučiti za "čvrstu ruku" ili će pribeći manje bolnim metodama.

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.