Održiva zaposlenost zahteva veću produktivnost radne snage


Datum: 15.03.2012

Dušan Vasiljević, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Tamara Borovčanin, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

U članku objavljenom na sajtu policycafe.rs, Džo Lauter iz USAID BEP-a zastupa tezu da je nezaposlenost u Srbiji poprimila tragične razmere. Mada je nesumnjivo istina da je nezaposlenost društveni problem broj jedan u Srbiji, mi smatramo da privredom Srbije dominira drugi, još dublji nedostatak – niska produktivnost. Pa ipak, iako nam se dijagnoze razlikuju u pogledu toga koji je osnovni problem, predlaženo isti lek: Srbija bi trebalo da liberalizuje propise o radu i uvede fleksibilnije oblike zapošljavanja.

Na prvi pogled bi se moglo učiniti da je produktivnost, odnosno produktivnost radne snage izražena kao količina robe ili obim usluga koje jedan radnik proizvede u datoj jedinici vremena, indikator o kome najpre treba da se brinu pojedinačne firme, jer on presudno utiče na njihovu sopstvenu konkurentnost. Možda i jeste tako, ali samo ukoliko se državnom regulativom ne ograničava produktivnost radne snage, a samim tim i umanjuje konkurentnost privrede u celini.

Pročitajte ceo članak >>>


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.