Nova komunalna taksa koja će zameniti naknadu za korišćenje zemljišta – korak u pravcu racionalizacije kvazifiskalnih nameta za preduzeća


Datum: 11.11.2011

Dušan Vasiljević, rukovodilac komponente, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Nedavno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima naknada za korišćenje zemljišta zamenjena je novom komunalnom taksom. Ovim izmenama uvodi se komunalna taksa iz koje će se finansirati komunalne delatnosti koje ne mogu da se naplate pojedinačno određenim korisnicima, kao što su čišćenje ulica i održavanje parkova i puteva. Izmene su predložene kada je zakon već ušao u skupštinsku proceduru, pa je stoga mogućnost za javnu raspravu bila ograničena. Međutim, i dalje vredi postaviti pitanje o tome koji je fiskalni uticaj ovih izmena i dopuna? Koliko će one koštati državnu kasu, odnosno koliko će joj koristiti, i koliko će koštati preduzeća ili im doneti korist, budući da su ona glavni pokretači državnih prihoda? Odgovor je – ne mnogo, a u određenim uslovima čak i nimalo.

Pa ipak, postoji određena kolateralna korist od ukidanja naknade za korišćenje zemljišta, kojom će biti uklonjena jedno od najarbitrarnijih ovlašćenja za oporezivanje koje na raspolaganju imaju lokalne samouprave – koje im je 2010. godine donelo nekih 16 milijardi dinara i koje je predstavljalo opterećenje za preduzeća. Republičkim propisima lokalnim samoupravama je ostavljeno široko diskreciono pravo za primenu naknade za korišćenje zemljišta, čija osnovica je skoro identična poreskoj. Stoga su se pojavile razne vrste „inovativnih“ postupaka lokalnih samouprava: više stope za profitabilnija preduzeća, povećanje stopa za preduzeća neposredno posle njihove privatizacije, više takse za obveznike sa sedištem u drugoj opštini, itd.

Tačno je da nova komunalna taksa predstavlja porez. Međutim, kao porez je verovatno korisnija. Umesto da bude naknada za korišćenje javnog dobra, kao što bi se moglo zaključiti iz naziva, dužnost obveznika da je plaćaju zasniva se na tome što u konkretnoj zajednici postoje putevi, parkovi, ulice, itd. Izmenama i dopunama koje je usvojila Vlada propisano je donošenje podzakonskih akata kojima će se odrediti granice za postupanje lokalnih samouprava u pogledu primene ove takse. Iz ovoga se vidi da je Vlada odlučna da spreči novi slučaj naknade za korišćenje zemljišta ili firmarine. Međutim, kao što je već mnogo puta viđeno, jeste bitno ono što piše u zakonu – ali je još bitnije ono što piše u podzakonskom aktu.

Preduzeća i njihova udruženja imaju značajan interes da pomno prate izradu podzakonskog akta o komunalnoj taksi, baš kao i analitičari.

 

 

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.