Izmene i dopune novog Zakona o privrednim društvima


Datum: 03.02.2012

Milan Stefanović, USAID Program za bolje uslove poslovanja

Novi Zakon o privrednim društvima usvojen je u maju 2011. godine. Prelaznim odredbama ovog Zakona propisano je njegovo stupanje na snagu 1. februara 2012. godine. Međutim, u drugoj polovini 2011. godine izrađene su izmene i dopune tog Zakona kojima je izmenjeno skoro 100 članova (tačnije, njih 99). Izmene se odnose na propuste administrativno-tehničke prirode nastale tokom izrade, revizije i usvajanja prvog nacrta Zakona, ali i na materijalna pitanja vezana za povećanje i umanjenje osnovnog kapitala, odnose između akcionara i članova društva, status direktora, nadzorni odbor, vrednost akcija, proceduralna pitanja u akcionarskim društvima, upravni odbor, poslovna udruženja itd. Uz to, predviđena je obaveza poštovanja odredbi Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre koji je u pripremi.

Posle obavljene javne rasprave o mogućem odlaganju primene novog Zakona o privrednim društvima, nacrtom izmena i dopuna produžen je rok u kome postojeća akcionarska društva svoje statute moraju da usklade sa novim Zakonom, i to najkasnije do 30. juna 2012. Tog datuma se inače održavaju godišnje skupštine akcionara na kojima bi trebalo da se usvoje novi statuti. Pojedina preduzeća, pojedinci iz struke i eksperti predlagali su da se početak primene Zakona u celini odloži do 30. juna 2012, međutim, Radna grupa nije prihvatila taj predlog. Nadležno ministarstvo (Ministarstvo privrede i regionalnog razvoja) uputilo je izmene i dopune relevantnim regulatornim telima na raspravu.

Pošto su pribavljena službena mišljenja relevantnih ministarstava i drugih regulatornih tela, Vlada Srbije usvojila je nacrt izmena i dopuna i dostavila ga Narodnoj skupštini. Novom verzijom nacrta izmena i dopuna smanjen je broj regulatornih izmena – umesto 99 članova predviđene su izmene tek njih 25. Brisano je više materijalnih izmena predviđenih prvim nacrtom, a samo nekoliko njih vezano je za usklađivanje sa nacrtom Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proceduralna pitanja u pogledu akcionarskih društava i poslovna udruženja. Možda najznačajnija izmena jeste već pomenuto produženje roka u kome postojeća akcionarska društva svoje statute moraju da usklade sa novim Zakonom do 30. juna 2012. Ovo rešenje predstavlja kompromis između dve suprotne tačke gledišta – odlaganja primene zakona u celini i početka njegove primene na dan 1. februara 2012. Ovim rešenjem se istovremeno izbegava obaveza sazivanja vanrednih skupština akcionara i određuje 1. februar 2012. kao datum početka primene zakona.

Narodna skupština je, na sednici održanoj 26. decembra 2011. godine, usvojila izmene i dopune 25 članova Zakona o privrednim društvima. Ove izmene i dopune stupaju na snagu 4. Januara 2012. Istog dana usvojen je i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji u pogledu Agencije za privredne registre stupa na snagu 1. februara 2012. godine.


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.