Reforma izvršnog postupka: dobra prilika za značajno poboljšanje poslovnog okruženja


Datum: 14.11.2011

Dragana Stanojević, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Mogućnost da se sudske odluke objektivno i izvrše ključni je preduslov za privredni rast. Pa ipak, istraživanje preduzeća koje je nedavno (u jesen 2011) sproveo USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokazalo je da 93% poslovnih ljudi u Srbiji smatra da se „sudske odluke izvršavaju retko, ili čak nikada“.

„Nesposobnost društava da razviju delotvorno izvršenje po niskoj ceni predstavlja najbitniji razlog za odsustvo privrednog rasta, i to i u prošlosti i u sadašnjosti […]” Daglas Nort (Douglass North), eminentni ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade

Srbija se već godinama nalazi na dnu liste prema izveštaju Doing Business Svetske banke, kojim se mere rezultati u oblasti izvršenja sudskih odluka. Po najnovijem izveštaju, za 2011. godinu, Srbija je na 20. mestu od ukupno 24 ispitane zemlje u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji; procenjeno je da je za izvršenje sudske odluke potrebno 635 dana. Nemogućnost izvršenja sudskih odluka stigla je čak i do evropskih sudova: Evropski sud za ljudska prava procenjuje da je u jednoj trećini predstavki iz Srbije reč o neizvršavanju sudskih odluka; Sud je već nekoliko puta presudio protiv države Srbije u korist podnosilaca predstavki.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, usvojen u maju 2011. godine, daje nadu da će doći do promena i da će se ukloniti prepreke koje već godinama negativno utiču na poslovni sektor u Srbiji. Usvajanje ovog zakona označava početak ozbiljnih strukturnih i procesnih reformi u pogledu srpskih preduzeća. Međutim, puna primena ovog zakona – uključujući i formiranje novog, obučenog kadra profesionalnih izvršitelja – odložena je za maj 2012. Ministarstvo pravde je u međuvremenu dužno da izradi i usvoji 19 podzakonskih akata, zainteresuje kvalifikovane kandidate za prijem u profesiju, imenuje najbolje od njih i formira, u okviru ministarstva, regulatorni sektor koji će se baviti imenovanjem, nadzorom i razrešenjem izvršitelja. Mada je zakonom omogućena mnogo veća efikasnost, fleksibilnost i transparentnost izvršenja sudskih odluka, goruće pitanje je da li će taj zakon biti pravilno primenjen kako bi se njime postigli nameravani rezultati.

Uspeh reforme izvršnog postupka u velikoj meri će zavisti od rezultata ostvarenih u prvoj godini primene, odnosno 2012. Pošto će efikasno izvršenje sada zavisiti od kvaliteta profesionalnih izvršitelja i nadzoru koje Ministarstvo pravde sprovodi nad njihovim radom – za razliku od sadašnjeg sistema koji podrazumeva samo sudske izvršitelje – neophodno je postarati se da javnost od početka ima poverenje u pravičnost, delotvornost i objektivnost novog sistema.

Novi zakon je čvrst temelj za ostvarivanje dobrih rezultata i poboljšanje izvršenja sudskih odluka, čime će se povećati i poverenje u sudstvo i privući više investicija.

Saznajte više o reformi izvršnog postupka

 

 

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.