Informaciono - upravljački sistem za e-inspekcije u Republici Srbiji


Datum: 05.07.2012

Goran Vranić, Konsultant za e- inspekcije, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Reforma sistema inspekcijskog nadzora postala je aktuelno pitanje, ne samo u mnogim zemljama u razvoju već i u pojedinim državama članicama Evropske Unije. Razvoj savremenog sistema inspekcijskog nadzora zahteva holistički pristup pošto je potrebno poboljšati mnoge elemente sistema. Neophodna su organizaciona i upravljačka poboljšanja, unapređenja procesa i reforme pravnog i regulatornog okvira. Da bi se ovi rezultati ostvarili, zemlja koja sprovodi reforme mora da primeni osnovne principe inspekcijskog nadzora, kao što su proporcionalnost, sinergije koje se ostvaruju koordinacijom, objektivnost, standardizacija nadzora, transparentnost, delotvornost i efikasnost, kao i fleksibilnost. Reforma inspekcija bi trebalo da bude obuhvaćena postupkom regulatorne reforme i analize efekata propisa. Uporedo sa smanjivanjem „regulatornog opterećenja“ za preduzeća koja poštuju propise, reformatori bi trebalo da izbegnu rutinsko izricanje kazni i omoguće brz odgovor na probleme i rizike u zanemarenim oblastima nadzora. Među neposrednim efektima je i povećana disciplina u primeni propisa. Međutim, indirektni efekti su mnogo bitniji: oni su vezani za različite oblasti, kao što je poboljšanje bezbednosti hrane i drugih proizvoda, bezbednosti na radu, zaštiti životne sredine, kao i bezbednosti i zdravlja svih građana i poslovnog okruženja uopšte.

Iskustvo je pokazalo da je za delotvorno sprovođenje reforma inspekcijskog nadzora potrebno korišćenje informacionih tehnologija za nadzor, zajedno sa izgradnjom kapaciteta inspektora. Način na koji su u regionu a i šire informacioni sistemi primenjeni na oblast inspekcijskog nadzora često omogućavaju upotrebu procene rizika za planiranje i sprovođenje inspekcija, mobilnost inspektora na terenu uz upotrebu prenosnih i tablet računara, podsetnike za sprovođenje inspekcija i elektronsku izradu zapisnika o obavljenom nadzoru i drugih dokumenata. Primena informacionog sistema stoga omogućava uvođenje modernih principa inspekcijskog nadzora i novog načina rada inspektora. Uz to, iz pojedinih iskustava se vidi da se najbolji rezultati postižu reformom sistema inspekcijskog nadzora istovremeno sa reformom inspekcija, usvajanjem propisa kojima se uređuju rad, organizacija, funkcije i nadležnosti sistema inspekcija u okviru sistema javne uprave, kao i stalnim stručnim usavršavanjem inspektora i razvojem njihovih kapaciteta.

Projekat USAID BEP pruža podršku uvođenju informacionog sistema za inspekcije u Srbiji i sarađuje sa relevantnim inspekcijskim telima i zajedničkom inspekcijskom telu za koordinaciju inspekcijskog nadzora kako bi se u potpunosti sprovela prva faza reforme u oblasti nadzora nad hemikalijama i biocidima. Prva faza obuhvata uvođenje potpuno funkcionalnog informatičkog rešenja za podršku inspekcijskom nadzoru, a predstavljaće i proveru izvodljivosti budućeg modela. Ovo informatičko rešenje biće moguće uvesti i primeniti i u drugim oblastima inspekcijskog nadzora, a njegove funkcije i elementi mogu se u narednim fazama i proširiti.

U poslednjih nekoliko meseci projekat USAID BEP omogućio je izradu kompletne dokumentacije o softverskim zahtevima informacionog sistema za inspekcije koja će poslužiti kao osnova za primenu u prvoj fazi. U ovoj dokumentaciji opisano je napredno informatičko rešenje zasnovano na primerima najbolje prakse u primeni informacionog sistema za inspekcijski nadzor. Prema planu priloženom uz dokumentaciju, za primenu je predviđen rok od 18 meseci. Pored početnih funkcija informacionog sistema, u dokumentaciji su opisani i modeli i moduli inspekcijskih postupaka, mehanizmi za razmenu podataka koji će osigurati kompatibilnost sa svim organizacijama sa kojima se sarađuje u planiranju i sprovođenju inspekcijskog nadzora, kao i funkcije koje bi trebalo uvesti u budućim fazama.


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.