Biznis asocijacije daju preporuke Vladi Republike Srbije za sprovođenje ključnih reformi.


Datum: 26.02.2014
Anja Marković, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

U Srbiji posluje nekoliko biznis asocijacija, aktivnih u borbi za poboljšavanje poslovnog okruženja koje i same čine. One daju preporuke Vladi za sprovođenje ključnih reformi.

Pregled preporuka govori o tome da ih brinu slični problemi. Takođe, slažu se oko mogućih rešenja. U narednom tekstu biće izložene zajedničke preporuke date Vladi Republike Srbije.

Građevinske dozvole

Američka privredna komora i NALED, kao i FIC i Privredna komora Srbije slažu se da bi proces izdavanja građevinskih dozvola trebalo da bude značajno skraćen. Takođe, trebalo bi ukloniti brojne prepreke konverzije prava korišćenja zemljišta u imovinsko pravo. Ovo bi olakšalo širenje tržišta i ubrzalo privlačenje novih investitora.

Parafiskalni nameti

Sve asocijacije predlažu konsolidaciju parafiskalnih nameta. Privredna komora Srbije predlaže da parafiskali budu smanjeni, s obzirom da iznose 1.3 milijardi eura godišnje. Američka privredna komora preporučuje da se ograniči povećanje parafiskalnih naknada, uz njihovu konsolidaciju i dodavanje postojećih budžetu.

Zakon o radu

Asocijacije smatraju da je modernizacija zaqkonske regulative u oblasti radnih odnosa neophodna. Američka privredna komora teži većoj predvidivosti zakonskih okvira, fleksibilnosti zaposlenja, kao i  ukidanju komplikovanih administrativnih procedura, koje povećavaju troškove poslovanja i obeshrabruju zapošljavanje. FIC predlaže da zakonsko ograničenje od 12 meseci za ugovor za zapošljavanje na određeno treba biti promenjeno na 36 meseci.  Jako je važno promeniti i metod za izračunavanje otpremnine. Takođe, naknade tokom odsustva sa posla treba da budu jednake osnovnoj plati uvećanoj prema godinama staža.

Penzijsko i zdravstveno osiguranje i obrazovni sistem

Privredna komora Srbije ističe značaj modernizacije penzijskog i zdravstvenog osiguranja, kao i reforme u obrazovnom sistemu. Predlaže da se do kraja sprovedu reforme penzijskog sistema, a da se porezi i doprinosi umanje. FIC tvrdi da je kvalitetna radna snaga ključna komponenta za konkurentnost privrede. Visokoobrazovanu radnu snagu koja je trenutno u inostranstvu trebalo bi motivisati da se vrati u Srbiju.

Ovo su bile glavne preporuke, a asocijacije su uputile Vladi još mnogo njih.

Za detaljnije informacije, posestite stranu >>>

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.