USAID Program za bolje uslove poslovanja pružio podršku izradi nacrta nove strategije regulatorne reforme


Date: 20.12.2011

Milan Stefanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Od 5. do 9. decembra 2011. dovršen je nacrt nove Strategije regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2014. („Strategija“), čiji je sastavni deo i Akcioni plan za primenu Strategije. Strategija je izrađena zajedničkim radom stručnjaka koje je angažovao BEP i Kancelarije za regulatornu reformu i analizu uticaja propisa. U skladu sa odredbama Poslovnika Vlade Srbije i principima dobre regulatorne prakse, Strategija je prosleđena relevantnim regulatornim telima – svim ministarstvima i nadležnim telima Vlade Republike Srbije – od kojih se očekuje da upute svoje komentare, a biće objavljena i na internet stranicama relevantnih institucija i organizacija (uključujući i USAID BEP) radi sprovođenja javne rasprave. Uz to, u okviru javne rasprave, BEP će 22. decembra 2011. u Palati Srbija organizovati okrugli sto o Strategiji sa predstavnicima svih zainteresovanih strana iz javnog i privatnog sektora. Očekuje se da će se strategijom poboljšati inkluzivnost reformi propisa i institucionalizovati najbolje međunarodne zakonodavne prakse, kao i da će ona poslužiti kao katalizator za postupak reforme propisa.

Prilozi: Strategija regulatorne reforme 2011 - 2014 predlog
Prilog načela Strategija regulatorne reforme
Akcioni plan za Strategiju regulatorne reforme

 

 


 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.